Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Nyheder

Nyheder   35/144

Vi tager forskud på fremtiden

Vi tager forskud på fremtiden

6. dec. 2016

På årets jobCAMP blev machine learning præsenteret som en vigtig teknologi i fremtiden. Schultz arbejder imidlertid allerede nu med den nye teknologi i jobcenterløsningen Schultz Fasit, så jobcentret fx vil kunne forudsige, hvilke ledige borgere der bliver langtidsledige.

På årets jobCAMP, hvor mere end 1.000 kommunalpolitikere, kommunale ledere og andre interessenter på beskæftigelsesområdet samles, kunne Schultz præsentere en nyhed, der vakte begejstring. Ikke mindst fordi den anerkendte britiske professor Lynda Gratton, der var key note speaker, ikke blot åbnede konferencen, men også åbnede et vindue ind til fremtiden: Hvordan vil vores arbejdsliv se ud 20 år fra nu? Hvilke kompetencer og hvilken adfærd skal vi tillære os for at blive konkurrencedygtige?

Schultz' nyhed viste sig at være en del af dette kig ind i fremtiden. For Schultz arbejder nemlig allerede med en af de nyeste teknologier inden for brugen af "kunstig intelligens" til prognoser og forecast, nemlig machine learning - eller maskinlæring - som selvsamme professor spåede til at blive en vigtig teknologi i fremtiden.

Som noget helt nyt vil Schultz anvende maskinlæring i fagsystemet Schultz Fasit. Det betyder, at jobcentret på baggrund af eksisterende data fx vil kunne forudsige, hvordan tilbudsforbruget vil udvikle sig i jobcentret, eller hvilke borgere med uddannelsespålæg der er frafaldstruede. Dermed kan jobcentret iværksætte en mere målrettet, proaktiv indsats - til gavn for både borgeren og jobcentret.

Proaktiv indsats skaber bedre økonomi
Schultz er bl.a. ved at udvikle modulet Budgetstyring og intelligent forecast til Schultz Fasit. Med det kan Schultz Fasit forudsige, hvordan resten af året kommer til at udvikle sig budgetmæssigt. Forudsigelsen af forbruget er bl.a. baseret på den aktuelle sammensætning af sager i jobcentret.

Med et kvalificeret forecast har jobcentret mulighed for at imødese budgetoverskridelser i god tid, så der fx kan iværksættes opstramning af, hvilke tilbud det skal være muligt at placere i, eller hvor længe der må placeres i tilbuddet.

Optimér samarbejdet med virksomheder
Ud over at sætte maskinlæring på dagsordenen var Lynda Grattons budskab, at jobcentre skal gøre mere ud af samarbejdet med virksomheder. Virksomheder skal serviceres langt bedre end tidligere, og jobcentret skal være mere matchmaker end myndighed.

Også dette budskab blev foregrebet med et af de nye tiltag, Schultz kunne præsentere på jobCAMP. Schultz er nemlig ved at udvikle et modul til Schultz Fasit, som skal styrke dialogen mellem jobcenter og virksomheder.

Med modulet Virksomhedsservice vil hele rekrutteringsflowet blive understøttet digitalt, så virksomhedskonsulenten kan gennemføre rekrutteringer så effektivt som muligt. Virksomhedsservice kommer bl.a. til at indeholde intelligent matchning, så virksomheder automatisk får vist de borgere, der matcher deres krav.

Vil du vide mere?
Er du interesseret i at høre mere om de nye muligheder med maskinlæring og virksomhedsservice i Schultz Fasit, så kontakt salgschef Bjarne Houtved på e-mail bho@schultz.dk og telefon 41 95 47 79.