Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Nyheder

Nyheder   25/144

Dét bliver vigtigt i 2017

Dét bliver vigtigt i 2017

27. feb. 2017

Sagsbehandlerne får en ny assistent, virksomhederne skal serviceres bedre, og borgerne skal nudges. Sådan fortæller salgschef i Schultz Bjarne Houtved om de tre vigtigste indsatser for Schultz på beskæftigelsesområdet i 2017.

Kunstig intelligens bliver sagsbehandlerens assistent
Vi oplever et kæmpe potentiale i kunstig intelligens og forventer, at det virkelig kommer til at ændre sagsbehandlingen i jobcentret. Der er så mange muligheder for at supplere og understøtte sagsbehandlingen med den nye teknologi.

Kunstig intelligens kan tænkes ind på mange måder, men et af de områder, vi konkret arbejder med, er at kategorisere en ledig borgers risiko for langtidsledighed på baggrund af eksisterende data. Via machine learning bruger og genbruger vi den enorme mængde viden, som fagsystemet Schultz Fasit indsamler, så sagsbehandleren nemt og enkelt kan få objektive input til sin sagsbehandling.

Kunstig intelligens vil også kunne overtage en stor del af den administrationsbyrde, som mange sagsbehandlere sidder med. Det gælder særligt den del, hvor det måske er mere entydigt, hvad der skal gøres. Her kan vi få systemet til at foretage handlinger på baggrund af de handlemønstre, der tidligere har været på området, fx ved indkaldelse af borgere til samtale. På den måde frigiver vi tid i sagsbehandlingen, så sagsbehandleren bruger mindre tid på det administrative og mere tid sammen med borgerne.

Vi er allerede ved at indgå i udviklingssamarbejder med nogle kommuner for at teste de løsningskoncepter, vi har udviklet. Og faktisk er vi så langt, at vi er klar til at få det i drift og teste løsningskoncepterne i løbet af foråret.

Bedre service til virksomhederne
Virksomhedsservice er et af de helt store fokusområder i jobcentrene. Mange ønsker at give virksomhederne bedre service og i højere grad være med til at afdække virksomhedernes fremtidige ansættelsesbehov og matche det med de ledige borgere - og måske også kreere nogle jobs, som passer bedre på de profiler, som jobcentret har.

Det hænger bl.a. sammen med manglen på arbejdskraft, som betyder, at kommunerne i endnu højere grad skal understøtte virksomhederne og deres rekruttering for at være et attraktivt sted for erhvervslivet. Derfor er der nu langt mere dialog mellem jobcentre og virksomheder, og det er den dialog, vi er i gang med at understøtte endnu stærkere.

Vi er i fuld gang med et udviklingsprojekt med en række kommuner, hvor vi udvikler et nyt modul til Schultz Fasit, nemlig Virksomhedsservice, som rulles ud her i løbet af første halvår af 2017, første del i marts og anden del i juni. Med det nye modul vil jobcentrene bedre kunne servicere virksomhederne og lave match mellem jobåbninger og kandidater på en hurtigere, nemmere og mere intelligent måde. Modulet kommer fx til at indeholde intelligent matchning, så virksomheder automatisk får vist de borgere, der matcher deres krav. Sagsstyringen bliver også nemmere, fordi alt data, også fra VITAS, samles i Schultz Fasit. Samtidig åbner vi op for, at man kan søge både borgere og jobordrer uden for kommunen.

Næste skridt er en mobil understøttelse af virksomhedskonsulenternes arbejdsgange, så det bliver nemmere for dem at holde møder hos virksomhederne og registrere på stedet.

Borgerne skal nudges
Det er vigtigt, at vi er med til at løfte borgerne og motivere dem, så de føler, at der bliver taget hånd om dem - på den positive og gode måde. Derfor skal vi tilpasse kommunens information til borgerne og bruge de platforme, som borgerne har tilgængelige. Det kan vi fx gøre ved at sende sms'er som "Husk, at du skal til samtale i morgen hos virksomhed X" og "Husk, at vores introforløb starter i morgen." Vi skal i højere grad være med til at understøtte borgerne i at træffe de rigtige valg. Det rigtige for den enkelte borger. Og det tager vi hul på i 2017.