Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Informationssystemer   13/15

Jobspor

Jobspor

OM JOBSPOR
SAGT OM JOBSPOR
NYHEDER OG AKTIVITETER VEDR. JOBSPOR
MATERIALER OM JOBSPOR
CASES OG VIDEOER
TEKNISK SUPPORT
INDKØB AF JOBSPOR
OM JOBSPOR

Jobspor - når mennesker skal i uddannelse og job

Jobspor er et internetbaseret værktøj, der er udviklet med henblik på at imødekomme kravene om placering af ledige i varigt job. Programmet egner sig både til selvbetjening og som dialogværktøj alt efter borgerens forudsætninger og behov. Via Jobspor kan borgeren afklare sine kompetencer og interesser, se relevante uddannelses- og jobmuligheder, der matcher kompetencer og interesser, og få udfærdiget en rapport, der kan sendes til vejlederen eller jobkonsulenten.

Læs mere om Jobspor.

SAGT OM JOBSPOR

NYHEDER OG AKTIVITETER VEDR. JOBSPOR

MATERIALER OM JOBSPOR

Download materialer om Jobspor.

Bestil materialer vedr. Jobspor.

CASES OG VIDEOER

Kundecases:

Inspiration til brugen af Jobspor:

Videoer:

 

TEKNISK SUPPORT

Kontakt Schultz' Kundeservice på telefon 72 28 28 26 eller kundeservice@schultz.dk for teknisk support.

INDKØB AF JOBSPOR

Jobspor forhandles med tre standardlicenser: Fuld licens, centerlicens og lokal licens. Læs mere om de tre licenstyper.