Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   40/67

Aktivloven

Aktivloven

Lov om aktiv socialpolitik dækker over lovgivning, der vedrører bestemmelser om kommunale kontantydelser og rådgivning. Lov om aktiv socialpolitik er lov nr. 455, som blev vedtaget den 10. juni 1997. Lov om aktiv socialpolitik omtales også som aktivloven, revalidering, AKL og LAS.

Formålet med aktivloven er at forebygge, at personer, der oplever vanskeligheder ved fastholdelse af et arbejde, modtager hjælp til forsørgelse. Samtidig skaber aktivloven et sikkerhedsnet for enhver, der ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. Aktivloven er dermed med til at gøre modtageren i stand til at klare sig selv og tage imod tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet.

Schultz' lovportaler gør det nemt for dig at arbejde med lovgivning og relateret information. Lovportalerne er webbaserede og giver en række effektive søgemuligheder og tidsbesparende funktioner. Derudover udvikler vi individuelle løsninger til kunder, som fx ønsker at tilbyde lovstof eller andre informationer på deres hjemmeside eller intranet.

Aktivloven danner grundlag for LovGuide Socialforvaltning, LovGuide Jobcenter og LovGuide Aktiv Socialpolitik.

LovGuide Socialforvaltning
Til kommunens afdeling for sociale ydelser tilbyder Schultz den skræddersyede portal LovGuide Socialforvaltning, som indeholder en bred vifte af al relevant lovinformation inden for områderne socialforvaltning, børn og familier, ældre samt personer med handicap.

Log på LovGuide Socialforvaltning.

Læs mere om LovGuide Socialforvaltning.

LovGuide Jobcenter
Til alle, der arbejder i kommunernes jobcentre, har Schultz udviklet en skræddersyet informationsløsning, som giver et komplet overblik over områder som aktiv beskæftigelsesindsats, kontanthjælp, integration, sygedagpenge, revalidering, fleksjob og arbejdsrelaterede hjælpemidler.

Log på LovGuide Jobcenter.

Læs mere om LovGuide Jobcenter.

LovGuide Aktiv Socialpolitik
LovGuide Aktiv Socialpolitik indeholder de lovinformationer, der vedrører aktiv socialpolitik samt retssikkerhed og administration på det sociale område. Inden for området retssikkerhed og administration finder du bl.a. information om klageregler, koordinationsudvalget og mellemkommunal refusion.

Log på LovGuide Aktiv Socialpolitik. 

Læs mere om LovGuide Aktiv Socialpolitik.

Elementer i Schultz' lovportaler

Schultz' lovportaler gør det nemt for dig at arbejde med lovgivning og relateret information. Lovportalerne er webbaserede og giver en række effektive søgemuligheder og tidsbesparende funktioner. Derudover udvikler vi individuelle løsninger til kunder, som fx ønsker at tilbyde lovstof eller andre informationer på deres hjemmeside eller intranet. Vi inddeler lovportalerne i kategorier:

LovGuide
Schultz LovGuide er et unikt værktøj til sagsbehandlere: Kernen i LovGuide-systemerne er en række svarrapporter, som guider brugeren gennem konkret sagsbehandling. Via en dialogbaseret rådgivning når brugeren frem til en letforståelig rapport, som han kan anvende direkte, og som indeholder henvisninger til det relevante lovstof.

MetodeGuide
MetodeGuide er en del af LovGuide og giver sagsbehandleren procesvejledning og konkrete råd til sagsbehandlingen. Findes på dagpenge- og beskæftigelsesområdet.

LovText
I LovText-systemerne finder du de ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser. Lovsystemet fungerer som et opslagsværk, og du finder lynhurtigt de oplysninger, du har brug for.

LovKommentar
LovKommentarer er trykte værker, hvoraf flere også findes i elektronisk udgave. Værkerne gennemgår lovgivningen inden for et givent område med inddragelse af nyeste domspraksis, og selve kommentaren er suppleret med udvalgt lovgivning. LovKommentarerne opdateres løbende og sælges derfor i abonnement.

Vi gør dig opmærksom på, at det kræver et Schultz KommuneKoncept-abonnement at logge på lovguiderne. Du er velkommen til at kontakte Erik Larsen for at høre om dine muligheder for at få et abonnement.

Kontakt Erik Larsen her.