Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   23/67

Håndbog for bygningsmyndigheder

Håndbog for bygningsmyndigheder

- anvendelse af bygge- og planlovgivningen i praksis

Redaktion: Jurist Lisbeth Lorenzen, faglige eksperter fra 3 kommuner, KL, Statsforvaltningen samt Trafik-, Bygge- og Bolligstyrelsen

Håndbogen henvender sig primært til rådgivere i byggeprojekter, herunder rådgivende ingeniører, arkitekter og landinspektører samt bygningsmyndighederne i kommunerne.

Håndbogens omfattende stof giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan beregnes bebyggelsesprocenter og bygningers højde?
  • Hvad kan tillades i landzone?
  • Hvad har terrænreguleringer med byggeloven at gøre?
  • For de centrale dele af byggelovgivningen er der udarbejdet skitsetegninger, der sammen med den forklarende tekst tydeliggør indholdet af bygningsreglementet. Skitserne giver mange gode eksempler på, hvordan love og reglementer skal fortokes

Se priser, og bestil abonnement på byggehåndbøgerne.

Bestil prøveadgang