Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   24/67

Håndbog for den kommunale bygherre

Håndbog for den kommunale bygherre

Redaktion: Jurist Inge-Lis Kalum

Håndbog for den kommunale bygherre er en trin for trin vejledning om styring af kommunale byggeopgaver, herunder byggeskader af en vis størrelse. Byggeprocessen stiller store krav til indsigt i komplicerede regler og kvalitetsstyring af selve processen.

Håndbogen har derfor øget fokus på kommunens afvejning af krav om bl.a. miljørigtig projektering/materialeanvendelse, kvalitet/pris, totaløkonomi og udbudsreglernes anvendelse.

Håndbogen indeholder bl.a.:

  • Teknisk gennemgang af projektledelsen
  • Kronologisk gennemgang af elementerne i projektledelsen for et større samt mindre projekt
  • Liste over de vigtigste regelsæt
  • Diverse dokumenter - eksempler og afgørelser, formularer mv.
  • Håndbog for den kommunale bygherre er udviklet i KL i samarbejde med Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.), kommunale praktikere og By- og Boligministeriet.

Se priser, og bestil abonnement på byggehåndbøgerne.

Bestil prøveadgang