Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   25/67

Håndbog for støttet boligbyggeri

Håndbog for støttet boligbyggeri

Redaktion: Jurist Inge-Lis Kalum, kommunale praktikere, repræsentanter fra Byggeskadefonden, Danmarks Almene Boliger (BL) samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Håndbogen henvender sig primært til arkitekter, advokater og boligselskaber, der i forbindelse med konkrete støttesager kan søge råd og vejledning i håndbogen. På grund af håndbogens behandling og uddybning af emner, kan bogen også være af interesse for bygherrer og deres rådgivere.

Foruden en række generelle afsnit indeholder håndbogen:

  • Bestemmelser for alle typer af boligbyggeri
  • Gennemgang af støtteproceduren for de enkelte boligtyper trin for trin
  • Beskrivelser af sagsforløbet i støtteproceduren
  • Checklister beregnet til kopiering til kommuernes støttesag
  • Støttereglerne ændres med jævne mellemrum, og det konkrete tilsagn bygger altid på de på tilsagnstidspunktet gældende regler.

Se priser, og bestil abonnement på byggehåndbøgerne.

Bestil prøveadgang