Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   26/67

Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri

Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri

Redaktion: Kommunale praktikere, repræsentanter fra Landsbyggefonden, FSR (danske revisorer), Danmarks Almene Boliger (BL) samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Håndbogen er et tilsynskoncept udviklet på anmodning fra det daværende By- og boligministerie. Den forklarer indholdet af tilsynsbestemmelserne og giver mange eksempler på løsning af problemstillinger.

Håndbogen er et uundværligt redskab til at overskue tilsynsbestemmelserne og henvender sig primært til boligorganisationer, advokater og økonomiske rådgivere, men kan endvidere være til gavn for en bred gruppe inden for tilsyn.

Håndbogen giver ansvisninger til, hvordan samarbejde mellem flere involverede kommuner kan tilrettelægges. Endvidere er der et skema over alle bestemmelser i almenboligloven og driftsbekendtgørelsen, der pålægger kommunerne tilsyn og konkret administration. I skemaet angives, om bestemmelserne involverer hjemstedskommunen, beliggenhedskommunen eller begge kommuner.

Håndbogen indeholder også afsnit om andre støttede boligtyper, som fx støttede private andelsboliger.

Foruden en række generelle afsnit indeholder håndbogen:

  • Indføring i tilsynskonceptet og de almindelige forvaltningsretlige principper
  • Emneopdelt beskrivelse af den kommunale tilsynsforpligtelse
  • Eksempler på breve tilknyttet de enkelte tilsynsområder.

Se priser, og bestil abonnement på byggehåndbøgerne.


Bestil prøveadgang