Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   43/67

Serviceloven

Serviceloven

Lov om social service (SEL) dækker over lovgivning, der vedrører social service. Lov om social service (SEL) er lov nr. 573, som blev vedtaget den 24. juni 2005. Lov om social service (SEL) omtales også som serviceloven.

Formålet med serviceloven er at tilbyde rådgivning og serviceydelser, der kan have en forebyggende karakter, samt tilgodese de behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Loven omfatter en række serviceydelser, som giver mulighed for en fleksibel og individuel støtte afhængig af målgruppen. Serviceloven administreres af kommunalbestyrelsen, og i visse situationer er opgaverne uddelt til regionerne.

Schultz' lovportaler gør det nemt for dig at arbejde med lovgivning og relateret information. Lovportalerne er webbaserede og giver en række effektive søgemuligheder og tidsbesparende funktioner. Derudover udvikler vi individuelle løsninger til kunder, som fx ønsker at tilbyde lovstof eller andre informationer på deres hjemmeside eller intranet.

Serviceloven danner grundlag for Lovguide Socialforvaltning, Lovguide Jobcenter og Lovguide Social Service (del af Lovguide Socialforvaltning).

Lovguide Socialforvaltning
Til kommunens afdeling for sociale ydelser tilbyder Schultz den skræddersyede portal Lovguide Socialforvaltning, som indeholder en bred vifte af al relevant lovinformation inden for områderne socialforvaltning, børn og familier, ældre samt personer med handicap.

Log på Lovguide Socialforvaltning.
Læs mere om Lovguide Socialforvaltning.

Lovguide Social Service
Til alle i kommunen, der arbejder med servicering af borgerne, tilbyder Schultz den skræddersyede løsning Lovguide Social Service. Portalen indeholder alle de informationer, der knytter sig til lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Log på Lovguide Social Service.
Læs mere om Lovguide Social Service.

Lovguide Jobcenter
Til alle, der arbejder i kommunernes jobcentre, har Schultz udviklet en skræddersyet informationsløsning, som giver et komplet overblik over områder som aktiv beskæftigelsesindsats, kontanthjælp, integration, sygedagpenge, revalidering, fleksjob og arbejdsrelaterede hjælpemidler.

Log på Lovguide Jobcenter.
Læs mere om Lovguide Jobcenter.

Elementer i Schultz' lovportaler

Schultz' lovportaler gør det nemt for dig at arbejde med lovgivning og relateret information. Lovportalerne er webbaserede og giver en række effektive søgemuligheder og tidsbesparende funktioner. Derudover udvikler vi individuelle løsninger til kunder, som fx ønsker at tilbyde lovstof eller andre informationer på deres hjemmeside eller intranet. Vi inddeler lovportalerne i kategorier:

Lovguide
Schultz' lovguider er et unikt værktøj til sagsbehandlere: Kernen i lovguidesystemerne er en række svarrapporter, som guider brugeren gennem konkret sagsbehandling. Via en dialogbaseret rådgivning når brugeren frem til en letforståelig rapport, som han kan anvende direkte, og som indeholder henvisninger til det relevante lovstof.

Metodeguide
Metodeguide er en del af lovguidesystemet og giver sagsbehandleren procesvejledning og konkrete råd til sagsbehandlingen. Findes på dagpenge- og beskæftigelsesområdet.

Lovtext
I lovtext-løsningerne finder du de ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser. Lovsystemet fungerer som et opslagsværk, og du finder lynhurtigt de oplysninger, du har brug for.

Lovkommentar
Lovkommentarer er trykte værker, hvoraf flere også findes i elektronisk udgave. Værkerne gennemgår lovgivningen inden for et givent område med inddragelse af nyeste domspraksis, og selve kommentaren er suppleret med udvalgt lovgivning. Lovkommentarerne opdateres løbende og sælges derfor i abonnement.

Vi gør dig opmærksom på, at det kræver et Schultz Kommunekoncept-abonnement at logge på lovguiderne. Du er velkommen til at kontakte Erik Larsen for at høre om dine muligheder for at få et abonnement.

Kontakt Erik Larsen.
Fakta

Portalen indeholder alle de informationer, der knytter sig til lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.