Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Informationssystemer   6/15

Lovweb

Lovweb

Styrk servicen på hjemmesiden med Lovweb
Brugerne af din hjemmeside skal kunne finde så meget information som muligt, og hvis du har brug for at vise fx lovtekster for at understøtte budskaber, er Lovweb fra Schultz et oplagt valg. Lovweb understøtter kommunikationen på hjemmesiden, så brugeren får vist det præcise lovgrundlag.

Direkte henvisninger
Med Lovweb kan der fra de enkelte sider på hjemmesiden henvises direkte til de relevante paragraffer, når der fx refereres til en bekendtgørelse eller andet relevant materiale. Det er en god service til brugerne, som slipper for at skulle forholde sig til en masse irrelevant lovstof. Samtidig sørger Schultz for, at alle link altid er opdaterede, så de ikke peger på forældet lovgivning. Løsningen omfatter følgende elementer:
  • Adgang til konsolideret lovgivning og tilhørende materiale
  • Mulighed for at kunne dirigere til et bestemt sted i et dokument, fx en paragraf eller et afsnit
  • Lovweb-løsningens indhold tilpasses den enkelte kundes behov.
Sådan fungerer løsningen
Link fra hjemmesiden henviser direkte til paragraffer i love, bekendtgørelser eller andet materiale på Schultz' Lovweb-server. Før loven vises i et separat browservindue, bliver det valideret, at brugeren kommer fra kundens hjemmeside og dermed har "ret" til at se loven. Redaktørerne har adgang til en totaloversigt med link til samtlige love og paragraffer, så de nemt kan kopiere linket til den relevante side. Totaloversigten indeholder samtidig et nyhedsmodul, så I dermed kan sikre, at indholdet på hjemmesiden altid er opdateret. Ved indlæggelse af nyt materiale eller ændringer i lovgivningen i kundens Lovweb vil informationen vises i nyhedsmodulet.

Eksempler på links i hhv. Lovweb og Retsinformation
Eksempel på link til et lovdokument Eksempel på link til en paragraf i et lovdokument
Eksempel på link til et kapitel i et lovdokument
Eksempel på link til en bekendtgørelse
Eksempler på brug af Lovweb
Lovweb bruges i dag af en række kommuner, organisationer og private virksomheder fx: