Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Informationssystemer   15/15

Schultz Materialesamling

Skab overblik og spar tid med Schultz Materialesamling

Schultz Materialesamling er en add-on til Schultz' nye platform Schultz Fundament.

Schultz Materialesamling giver dig helt nye muligheder for at arbejde med indholdet i din Schultz-portal. Med Schultz Materialesamling kan du:
  • Dynamisk og intuitivt opbygge en materialesamling til fx en retssag.
  • Tilføje hele eller dele af dokumenter fra din Schultz-portal samt egne pdf-filer.
  • Strukturere samlingen med overskrifter, sidenumre og indholdsfortegnelse.
  • Nemt dele og samarbejde om en samling.
  • Oprette og indsætte egne noter til fx en dom eller lovtekst.
Hvad er en materialesamling?
En materialesamling er en samling af dokumenter, fx:
  • Hele eller dele af dokumenter fra din Schultz lovportal, fx love, domme, bekendtgørelser eller lignende, som skal bruges i din sag.
  • Egne pdf-filer, fx billeder, journaler eller websider gemt som pdf.
Du styrer selv rækkefølgen af dokumenterne i en materialesamling, og hvis du laver ændringer, opdateres indholdsfortegnelse og sidenumre automatisk, når du genererer en ny samlet pdf.

Hvordan gemmes materialesamlingen?
Du kan gemme din materialesamling som pdf- eller zip-fil. Alle de underliggende dokumenter gemmes som en samlet fil.

Lav en materialesamling sammen
Flere brugere kan arbejde med den samme materialesamling. Det betyder, du fx kan uddelegere ansvaret for at tilføje dokumenter til en bestemt sektion eller et bestemt emne til en kollega.

Genbrug en eksisterende materialesamling
Med Schultz Materialesamling er det nemt at genbruge en materialesamling, som du eller en kollega allerede har oprettet, hvis du fx har en sag, der i store træk minder om en tidligere. Gem den eksisterende samling som en ny, og så er du klar til at lave dine ændringer.