Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Informationssystemer   10/15

Schultz Ungeguiden

Schultz Ungeguiden - en app, der gør det lettere at være ung i kommunen

Schultz Ungeguiden er et dynamisk dialogværktøj, der giver kommunen mulighed for at komme med i lommen hos kommunens unge. Appen sikrer, at de unge altid har vejledning og støtte lige ved hånden.

Med Ungeguiden har både afgangselever i folkeskolen og udsatte unge let tilgængelig information og støtte lige ved hånden i et medie, de er fortrolige med.

Sisse Dohrmann, pædagogisk konsulent, Nordfyns Kommune


Ungeguiden - en lokal app
Kommunen bestemmer selv en stor del af indholdet fx information om aktiviteter, hjælp til psykiske problemer og lokale vejledningsmuligheder. Kommunen kan pushe beskeder ud til brugerne, og appen kan integreres med brugernes egen kalender i telefonen.

Direkte dialog med de unge
Ungeguiden er udviklet i et enkelt og overskueligt design med fokus på brugervenlighed og indeholder bl.a.:

Forside
Kommunen vælger, hvilket indhold de vil lægge på forsiden fx information om  økonomi og bolig, kultur og fritid, uddannelse og vejledning.
Kalender
Aktører i kommunen kan annoncere arrangementer fx åbent hus på lokale skoler eller fritidsarrangementer.
   
 

Impuls
Et billedbaseret inspirationsværktøj, hvor brugerne kan swipe mulige
uddannelser til og fra.
Uddannelser
Information om alle ungdomsuddannelser og hvilke skoler, der udbyder dem.

Send meddelelser til brugerne
Appen giver mulighed for at sende push-meddelelser. Det betyder, at I kan sende beskeder til brugerne via appen, fx minde om ansøgningsfrister eller gøre opmærksom på lokale aktiviteter og kulturtilbud.

Information om uddannelser lokalt og i hele landet
Appen indeholder letlæselige beskrivelser af alle erhvervs- og gymnasiale uddannelser i landet. Beskrivelserne af uddannelser i lokalområdet indeholder desuden uddybende information om indhold, adgangskrav samt hvilke skoler, der udbyder dem.

Schultz sørger for, at appens uddannelsesbeskrivelser altid er fuldt opdaterede.

Brug appen sammen med de unge - og deres forældre
Schultz Ungeguiden er let at finde rundt i og kan bruges af de unge på egen hånd eller i samarbejde med en UU-vejleder eller sagsbehandler i jobcentret. Den kan også med fordel bruges i samarbejdet med de unges forældre, når der skal tales fremtid og valg af uddannelse.

Alle mobile platforme
Appen er udviklet til iPhone, Android og Windows Phone.