Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   32/67

Lovguide Opkrævning

Lovguide Opkrævning

Lovguide Opkrævning er et praktisk værktøj til medarbejdere, der arbejder med kommunal opkrævning. Det udvikles og holdes ajour i samarbejde med konsulenter, som har tilknytning til den kommunale sektor og til Skat for dermed til stadighed, at sikre en høj grad af aktualitet og brugervenlighed i guidernes indhold og i forhold til opdatering af love og bekendtgørelser, vejledninger og domme.

Lovguide Opkrævning indeholder lovguider fra fagspecialister, §-guider og en regeldel med love og tilhørende forskrifter m.v.