Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   54/67

Lovguide Pension

Lovguide Pension

Schultz Lovguide Pension indeholder lovgivning om pensionsområdet samt udførlige vejledninger, der letter den komplicerede sagsbehandling. Med Lovguide Pension kan du nemt finde de regler og bestemmelser, du har brug for.

Lovguide Pension indeholder blandt andet:
 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Situationer, der kan påvirke pensionsudbetalingen
 • Administrative regler
 • Finansiering
 • Rettigheder og muligheder for pensionister efter anden lovgivning
 • Bopælsberegning
 • Opholdskommune
 • Mellemkommunal refusion
 • Oplysningspligt
 • Børne og unge-udvalget
 • Klageregler.
Alle relevante domme og afgørelser er vist som noter til den enkelte paragraf, så der er en tydelig sammenhæng mellem lovgivning og praksis.

Vejledninger til sagsbehandlingen
Ud over lovstoffet har Schultz' fagspecialister udarbejdet lovguiderapporter til sagsbehandlingen i samarbejde med erfarne, kommunale praktikere. Vejledningerne forklarer, hvordan loven skal forstås, og henviser til relevant lovgivning og Ankestyrelsens principafgørelser. Med vejledningerne ved hånden er du sikker på, at du ikke har overset noget, og at du træffer beslutninger på et fagligt korrekt grundlag. Vores fagspecialister opdaterer indholdet dagligt.

Lovguide Pension er en del af Lovguide Socialforvaltning.
Fakta

Schultz' Lovguide Pension indeholder lovgivning om pensionsområdet samt udførlige vejledninger, der letter den komplicerede sagsbehandling.