Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   34/67

Lovguide Børneydelser

Lovguide Børneydelser

Lovguide Børneydelser indeholder alle de relevante regler, der knytter sig til lovgivning om børneydelser. Det drejer sig blandt andet om love og bekendtgørelser, EU-forskrifter, aktuelle satser og cirkulærer.

Alle relevante domme og afgørelser er vist som noter til den enkelte paragraf, så der er en tydelig sammenhæng mellem lovgivning og praksis.

Rapporter hjælper i sagsbehandlingen
Ud over lovgivningen har Schultz' fagspecialister udarbejdet detaljerede rapporter til sagsbehandlingen i samarbejde med erfarne, kommunale praktikere. Rapporterne forklarer, hvordan loven skal forstås, og hvilke betingelser der gælder for de forskellige børneydelser, samt henviser til relevant lovgivning og Ankestyrelsens principafgørelser. Med rapporterne ved hånden er du sikker på, at du ikke har overset noget, og at du træffer beslutninger på et fagligt, korrekt grundlag. Vores fagspecialister opdaterer indholdet dagligt.

Lovguide Børneydelser er en del af Lovguide Socialforvaltning.
Fakta

LovGuide Børneydelser indeholder alle de relevante regler, der knytter sig til lovgivning om børneydelser.