Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   64/67

Lovtext Skole og Kultur

Lovtext Skole og Kultur

Lovtext Skole og Kultur henvender sig til medarbejdere, der arbejder med skole- og kulturområdet. På undervisningsområdet dækker værktøjet alle regler om folkeskoler, ungdomsuddannelser, voksenundervisning og dansk som andetsprog. Inden for kultur dækker værktøjet alt fra film og teater til musik, men også litteratur, biblioteksvæsen og regler om indsamlinger og børneattester.

Systemet indeholder både love og alle tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger med mere. Lovtext Skole og Kultur opdateres dagligt, så du altid er ajour med den gældende lovgivning.

Systemet indeholder også et arkiv, så du altid har adgang til den tidligere formulering af en ændret paragraf.

Reglerne inden for skole- og kulturområdet er praktisk opdelt i emnegrupper:
 • Undervisning
  • Folkeskoler
  • Frie grundskoler
  • Frie kostskoler
  • Ungdomsuddannelser
  • Voksenundervisning
  • Ungdomsskoler
  • Ungdomsvejledning
  • Afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet
  • Centre for undervisningsmidler
  • Danmarks Evalueringsinstitut
  • Kvalitet, der kan ses
  • Sektornet
  • Skolemad
  • Støtte og befordring m.v.
  • Undervisningsmiljø
 • Arkivlovgivning
 • Billedkunst
 • Børneattester
 • Film
 • Folkeoplysning
 • Forvaltningsretlige regler m.v.
 • Idræt
 • Kulturstøtte
 • Litteratur og biblioteksvirksomhed
 • Museer
 • Musik
 • Offentlige arrangementer
 • Ophavsret
 • Pligtaflevering
 • Radio og tv
 • Teater.
Fakta

LovText Skole og Kultur henvender sig til medarbejdere, der arbejder med skole- og kulturområdet.