Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   39/67

Lovguide Vejleder

Lovguide Vejleder - et uundværligt værktøj

Lovguide Vejleder er et uundværligt værktøj for alle vejledere, kommunale embedsfolk, lokalpolitikere og andre, der arbejder med karrierevejledning.

Uddannelses- og erhvervsvejledning er et område, hvor love og regler ændres hyppigt. Det kan derfor være svært at følge med i alle ændringer. Med Lovguide Vejleder får du overblik over, hvad der til enhver tid er gældende lovgivning, og du får adgang til et altid opdateret lovgrundlag, hvor ændringer fremgår klart og tydeligt.

Lovguide Vejleder adresserer bl.a.:
  • Uddannelsesplan, uddannelsespligt og UPV … hvordan er det nu, de nye regler er?
  • Hvordan med frister, og hvad træder i kraft hvornår?
  • Hvor finder jeg den spritnye bekendtgørelse om fleksibel ungdomsuddannelse?
Hele vejen rundt
Lovguide Vejleder dækker hele vejen rundt ved at samle love og bekendtgørelser om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning på ét sted. Portalen indeholder således alle de bestemmelser, der er relevante for vejledere af unge og voksne i UU, Studievalg, jobcentre m.fl.

I Lovguide Vejleder finder du også de vigtigste uddannelseslove samt regler om blandt andet uddannelses­økonomi, adgangsregulering og praktik. Desuden er forvaltnings- og persondataloven medtaget, så du kan læse, hvad du skal, må og ikke må i forhold til de mennesker, du vejleder.

Unikke lovguiderapporter
En del af lovstoffet er suppleret med unikke lovguiderapporter, der kort og letforståeligt forklarer reglerne i et ikke-juridisk sprog. Rapporterne er udarbejdet af Schultz' fagspecialister.

Praktiske links
For at du hurtigt og effektivt kan finde de helt korrekte og specifikke bestemmelser, du søger, er hver paragraf i den enkelte lov forsynet med links til relevante bekendtgørelser, cirkulærer og skrivelser. Derudover finder du også links til eventuelle lovforslag, så du kan holde dig orienteret om, hvad der er på vej.

Altid opdateret lovgrundlag
Med Lovguide Vejleder behøver du ikke længere bekymre dig om, hvorvidt du arbejder ud fra det korrekte lovgrundlag. Ved en lovændring opdateres både lovtekster og lovguiderapporter, så du altid har den opdaterede information til rådighed.

Styr på historikken
Når der sker ændringer i lovgrundlaget, skrives ændringerne direkte ind i selve lovteksten, som suppleres med en henvisning til et arkiv med tidligere formuleringer af en ændret paragraf.

Supersøger
Når du søger i Lovguide Vejleder, sker det via en hurtig og intelligent søgemaskine, hvor du kan søge ud fra et enkelt søgeord eller vælge mere avancerede søgninger på fx emner og lovnavne. Du kan også vælge at tilgå dokumenterne efter emne, kronologisk eller alfabetisk.

Nyhedsmail
Ønsker du at blive orienteret, når der sker opdatering i lovgrundlaget eller i lovguiderapporterne, kan du opsætte din personlige Nyhedsservice og modtage en mail med information om ændringerne.

Velfungerende system
Lovguide Vejleder tilgås i en browser, og der er ingen installation af program m.v.