Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   2/3

Lovguide Forvaltning

Lovguide Forvaltning

Lovguide Forvaltning er en online guide til det forvaltningsretlige område. Lovguiden
giver adgang til alle relevante lovdokumenter og indeholder desuden let
tilgængelige guider, der uddyber og forklarer de forvaltningsretlige principper og
regler. 

Undgå fejl i sagsbehandlingen
Kommunens sagsbehandling skal leve op til en lang række forvaltningsretlige
krav. Konsekvenserne ved ikke at leve op til kravene kan være høje, for sager med
fejl skal typisk genbehandles. Det giver dobbelt arbejde og øgede kommunale
udgifter.

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen
Med Lovguide Forvaltning er du sikker på, at I har den nødvendige viden om sagsbehandlingsreglerne.

I får adgang til opdateret forvaltningsret, de vigtigste forvaltningsretlige principper
samt guider, der uddyber og forklarer indholdet i forvaltningsretten.

I får:

  • De relevante love inden for forvaltningsret, fx forvaltningsloven, offentlighedsloven,
    persondataloven og persondataforordningen
  • Forvaltningsretlige principper, fx legalitetsprincippet og lighedsprincippet
  • Guider, der beskriver kravene til sagsbehandling, fx notatpligt, sagsoplysning
    og partshøring
  • Nyhedsmail med lovændringer og praksisændringer direkte i indbakken.

Lovguide Forvaltning er målrettet kommunale sagsbehandlere i alle forvaltninger.
Med Lovguide Forvaltning øges kvaliteten af sagsbehandlingen og risikoen for, at
sagen skal genbehandles mindskes.