Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   21/67

Tag- og facadeportalen

Tag- og facadeportalen

Håndbogen "Inspiration til et ægte materialevalg" er blevet til en onlineportal i samarbejde mellem Tag- og facadesektionen under TEKNIQ og Schultz.

Portalen er et stærkt arbejdsværktøj til alle, der arbejder med høj faglig kvalitet. Den er meget nem og effektiv at bruge og tilbyder en række fordele, bl.a.:
  • Direkte adgang overalt, hvor der er adgang til internettet
  • Altid opdateret materiale
  • Hurtig kopiering af illustrationer direkte i jeres egne dokumenter, fx MS Word
  • Adgang til Schultz' lovsamling Byggeri og Ejendom.
Lovsamlingen Byggeri og Ejendom indeholder al relevant lovgivning og lovforslag samt bygningsreglementerne, bl.a. planlovgivning, byggesagsbehandling, byfornyelse, sanering, støtte, entrepriser og tjeklister.