Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   3/3

Lovguide Løn og Personale

Lovguide Løn og Personale

Til dig, der arbejder på løn- og personaleområdet har Schultz udviklet et skræddersyet informationsværktøj, som indeholder en række effektive søgemuligheder og tidsbesparende funktioner, der gør hverdagen lettere. Systemet omfatter:
  • Overenskomster og aftaler, der findes i KL's samlemapper m.v.
  • Domme og afgørelser
  • Hele lovgivningen med love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. på det løn- og personalemæssige område.
Kommentarer til overenskomsterne
Vi udarbejder løbende kommentarer og bemærkninger til overenskomsterne samt vejledninger til særligt vanskelige områder eller forhold, man bør være særligt opmærksom på. Du finder også rapporter, som nøje beskriver, hvordan proceduren er i en række konkrete sager.

Tilkøbsmodul
Det er muligt at købe et tilkøbsmodul, hvor du får:
  • KL kommentarer til udvalgte overenskomster og aftaler
  • KLs Ferievejledning
  • Håndbog i Personalejura
  • Historikken på overenskomster og aftaler samt lønbilag tilbage til 1995
Tilkøbet indeholder også guider skrevet på baggrund af kundeønsker. Det er typisk områder, hvor det kan være svært at forstå forskelle, eller hvor en uddybing er påkrævet.

Daglig opdatering
Lovguide Løn og Personale opdateres dagligt, så du altid er ajour med den gældende lovgivning. Systemet indeholder også et arkiv, så du altid har adgang til den tidligere formulering af en ændret paragraf.