Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   52/67

Kompetenceplaner Social

Kompetenceplaner Social

I en travl kommunal hverdag stilles der krav til en gennemskuelig og effektiv sagsbehandling. På alle niveauer skal borgere, ledere og politikere have sikkerhed for et forløb, hvor der ikke kan opstå usikkerhed om den enkelte medarbejders myndighed og beslutningskompetence.

Kompetenceplaner Social er en samling Word-skabeloner, som giver kommunen et praktisk redskab til at skabe overblik over de enkelte medarbejderes kompetencer. For hver paragraf i et lovområde har I mulighed for at notere de enkelte medarbejderes kompetencer. Endvidere er der mulighed for at tilføje bemærkninger, link til blanketter eller andre dokumenter m.v.

Kompetenceplanerne, som opdateres to gange årligt, sikrer jer en effektiv sagsbehandling, der sparer tid i hverdagen og giver sikkerhed i forhold til retsgrundlag og retsrevision. Både nye og erfarne medarbejdere kan hurtigt se, hvem der har kompetence inden for et lovområde. Ledere og politikere får et stærkt ledelsesværktøj, som giver et tydeligt overblik over den gældende praksis i forvaltningen.

Fleksibelt værktøj
Værktøjet kan nemt tilpasses jeres behov og ønsker. Skabelonerne er enkle at opdatere, og I har mulighed for at linke til jeres øvrige interne regler, metoder og vejledninger.

Kompetenceplanerne kan leveres enten som Word-dokumenter eller som en integreret del af kommunens øvrige lovsystemer i Schultz Kommunekoncept. I kan også vælge selv at indarbejde og vedligeholde kompetenceplanerne direkte i lovsystemerne.

Kompetenceplaner Social dækker:
 • Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats
 • Lov om Aktiv socialpolitik
 • Lov om Individuel boligstøtte
 • Lov om Børnefamilieydelse
 • Lov om Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 • Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
 • Lov om Delpension
 • Lov om Integration af udlændinge i Danmark
 • Lov om Fleksydelse
 • Lov om Repatriering
 • Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område
 • Lov om Social Pension
 • Lov om Social Service
 • Lov om Sygedagpenge
 • Lov om Sundhed
 • Lov om Ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
 • Lov om Dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
 • Lov om Ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.