Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   37/67

Lovguide Social Service

Lovguide Social Service

Til alle i kommunen, der arbejder med servicering af borgere, tilbyder Schultz den skræddersyede løsning Lovguide Social Service. Portalen indeholder alle de informationer, der knytter sig til lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kernen i lovguidesystemerne er en række rapporter med detaljerede beskrivelser af reglerne inden for de forskellige sagsområder. Rapporterne letter sagsbehandlingen ved at vejlede dig i, hvordan loven skal forstås, og hvad der skal lægges vægt på ved et skøn. Her finder du også henvisninger til alt relevant lovstof og Ankestyrelsens principafgørelser.

Lovsystemet er udviklet i samarbejde med erfarne, kommunale praktikere, og vores juridiske konsulenter gennemgår løbende det faglige indhold.

Schultz har struktureret den store mængde information og gjort den søgbar. De effektive søgemuligheder og tidsbesparende funktioner gør hverdagen og sagsbehandlingen lettere.

Lovguide Social Service opdateres dagligt, så du altid er ajour med den gældende lovgivning.

Lovguide Social Service er en del af Lovguide Socialforvaltning.

Læs mere om Serviceloven, der danner grundlaget for Lovguide Social Service.
Fakta

Portalen indeholder alle de informationer, der knytter sig til lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Abonnementer

Tegn abonnement for tre, seks eller 12 måneder. Kontakt Schultz på telefon 72 28 28 26 eller e-mail kundeservice@schultz.dk for information om priser. Se vores abonnementsvilkår.