Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   36/67

Lovguide Retssikkerhed og Administration

Lovguide Retssikkerhed og Administration

Lovguide Retssikkerhed og Administration indeholder alle de informationer, der knytter sig til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område med særligt fokus på de problemstillinger, sagsbehandleren møder i det daglige arbejde. Det er spørgsmål om opholdskommune, mellemkommunal refusion, oplysningspligt, klageadgang m.v.

Kernen i lovguidesystemerne er en række lovguiderapporter med detaljerede beskrivelser af reglerne inden for de forskellige sagsområder. Rapporterne letter sagsbehandlingen ved at vejlede dig i, hvordan loven skal forstås, og hvad der skal lægges vægt på ved et skøn. Her finder du også henvisninger til alt relevant lovstof og Ankestyrelsens principafgørelser.

Lovsystemet er udviklet i samarbejde med erfarne, kommunale praktikere, og vores juridiske konsulenter gennemgår løbende det faglige indhold.

Schultz har struktureret den store mængde information og gjort den søgbar. De effektive søgemuligheder og tidsbesparende funktioner gør hverdagen og sagsbehandlingen lettere.

Lovguide Retssikkerhed og Administration opdateres dagligt, så du altid er ajour med den gældende lovgivning.

Lovguiden er en del af Lovguide Socialforvaltning.

Fakta

LovGuide Retssikkerhed og Administration indeholder alle de informationer, der knytter sig til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.