Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Informationssystemer   8/15

Borgerservice

God borgerbetjening med Borgerservice

Logisk struktur, nyttige emneindgange og tydelige svarbokse gør Borgerservice til det optimale støtteværktøj for medarbejdere i den kommunale borgerservice, kvikskranke, servicebutik og andre med direkte borgerkontakt. Schultz har udviklet informationsløsningen Borgerservice med mere end 370 guider til at hjælpe medarbejdere i kommunens borgerservice med at besvare borgerhenvendelser og løse de efterfølgende arbejdsopgaver.

Effektiv situationsindgang
Med situationsindgangen får medarbejderen dels hurtigt mulighed for at indkredse borgerens situation, men vil også kunne hjælpe borgeren med andre ting, som er relevante for borgeren i den givne situation. Er der fx sket et dødsfald, og borgeren henvender sig vedr. hjælp til begravelse, skal der måske også kigges på pension, boligstøtte, børnetilskud m.m.

Svarbokse øverst
Når medarbejderen åbner en guide i Borgerservice, vil der øverst i guiden være en svarboks, som indeholder oplysninger til borgeren. Teksten er skrevet i et letforståeligt sprog og uden juridiske formuleringer, og ud fra denne tekst kan borgeren som udgangspunkt få en hurtig orientering om det pågældende emne. Under svarboksen vil medarbejderen kunne finde yderligere og uddybende oplysninger om emnet samt link og henvisninger til selve lovteksten og gældende praksis. I guiderne, som omhandler de sagstunge fagområder, vil der også være link til relevante rapporter fra vores Lovguide-systemer.

Aktuelle satser
Guider i Borgerservice indeholder også den aktuelle sats eller takst der, hvor det er relevant. Derudover findes der en komplet samling af aktuelle satser i menuen "Satser" i venstre side.

Opdateres af fagspecialister
Borgerservice holdes opdateret af et team af redaktører og fagspecialister, så medarbejderen altid er ajour med den gældende lovgivning. Guiderne bliver overvåget dagligt, og når der sker ændringer, bliver konsulenter og fagspecialister involveret.

Vi har også et hold fagligt stærke konsulenter tilknyttet Borgerservice. Konsulenternes daglige arbejde er i kommunerne. Ud over deres faglige kompetencer bidrager de med den praksis, der er på de forskellige områder.

Har du eventuelt lyst til at være tilknyttet som ekstern konsulent, er du meget velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne og selve det at være tilknyttet som konsulent.