Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   38/67

Lovguide Økonomi

Lovguide Økonomi

Lovguide Økonomi er et stærkt værktøj til støtte for alle, der arbejder i kommunens økonomifunktion, og indeholder blandt andet adgang til KL's budgetvejledning* samt til Budget- og regnskabssystem for kommuner også kaldet "Den Gule".

LovGuide Økonomi indeholder:

  • Budgetvejledningen 2013 og 2014 og fremadrettet.

    Vigtigt: Den fremtidige udarbejdelse af budgetvejledningen er ændret af KL, således at budgetvejledningen for 2014 og senere indeholder komplet gældende materiale. Det betyder, at der fra 2014 ikke som førhen henvises til uddybende kommentarer fra tidligere år.
  • Budget- og regnskabssystem for kommunerne - både som bekendtgørelse og pdf-versionen ("Den Gule") fra Indenrigsministeriet (herunder orienteringsskrivelser).
  • Refusioner - lovgivning og andet materiale vedrørende mellemkommunale og statslige refusioner.
  • KL's bemærkninger til regeringens lovkatalog
  • Økonomiaftalen mellem staten og KL.
  • Budgetoversigter fra KL.
  • Anden relevant lovgivning på området med tilhørende forskrifter.

Ud over lovstoffet har Schultz' fagspecialister udarbejdet lovguiderapporter til sagsbehandlingen i samarbejde med erfarne, kommunale praktikere. Vejledningerne forklarer, hvordan loven skal forstås, og henviser til relevant lovgivning samt principafgørelser. Med vejledningerne ved hånden er du sikker på, at du ikke har overset noget, og at du træffer beslutninger på et fagligt korrekt grundlag. Vores fagspecialister opdaterer indholdet løbende.

"Baggrunden for vores skifte til Schultz var en stor økonomisk besparelse. Herudover er Lovguide Økonomi logisk opbygget og dermed meget overskuelig for medarbejderne. Vigtigst af alt indeholder produktet alt relevant indhold for økonomistaben lige fra budgetvejledningen til Budget- og regnskabssystem for kommuner, som vi i daglig tale kalder for 'Den Gule'."

Økonomichef Snorre Brink-Pedersen, Vordingborg Kommune

 

*Siden starten af 2013 har Schultz haft en aftale med KL om at levere den elektroniske udgave af budgetvejledningen. Noget, der tidligere var forbeholdt en enkelt leverandør på markedet. Med aftalen åbnedes for konkurrencen i markedet, og derfor kan du nu med stor fordel tilkøbe Schultz' Lovguide Økonomi og slippe for at abonnere på flere løsninger.