Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   6/67

Lovkommentar Personalejura

Lovkommentar Personalejura

Til alle, der arbejder med individuel ansættelsesret.

Med Lovkommentar Personalejura får du overblik over funktionærloven og de generelle regler, der gælder for alle lønmodtagere: ferieloven, lov om børnepasningsorlov, ligebehandlingsloven osv. I kommentardelen gennemgår forfatterne systematisk den gældende lovgivning med inddragelse af de nyeste domme og afgørelser.

Lovkommentar Personalejura indeholder også alle lovforslag og de ophævede regler.
Fakta

Med Lovkommentar Personalejura får du overblik over funktionærloven og de generelle regler, der gælder for alle lønmodtagere.