Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   27/67

Schultz Varmeplanhåndbogen

Hurtig og præcis vejledning til alle, der arbejder med varmesagsbehandling og -planlægning

Schultz Varmeplanhåndbogen er en online portal, der giver dig al relevant information om sagsgange inden for varmesagsbehandling og -planlægning.

Vejledning i varmeforsyning
Med Schultz Varmeplanhåndbogen får du en fortolkning af den vigtigste lovgivning inden for varmesagsbehandling- og planlægning, fx:
 • Varmeforsyningsloven
 • Tilslutningsbekendtgørelsen 
 • Projektbekendtgørelsen
 • Principielle afgørelser fra Energiklagenævnet
Varmeplanhåndbogen indeholder også FAQ’er, som giver korte og præcise svar på de spørgsmål, der typisk giver anledning til tvivl og usikkerhed. Brug håndbogen som en generel vejledning eller som opslagsværk, hvor du undersøger konkrete emner efter behov.

Fra baggrundviden til brevskabeloner
Håndbogen består af fire hoveddele, som kan bruges uafhængigt af hinanden:
 • 1. del:
  En almen del, som ud over dansk varmeplanhistorie indeholder en gennemgang af det juridiske regelgrundlag, præcise ordforklaringer på definitioner og grundbegreber, beskrivelse af kommunens opgaver, roller og mulighedensamt alt om projektforslag: indkaldelse, udarbejdelse og godkendelse.
 • 2. del:
  Temaer, som går i dybden med områder, der erfaringsmæssigt giver anledning til store udfordringer for kommuner og forsyningsselskaber, fx kollektiv varmeforsyning af lavenergihuse, ændring af områdeafgrænsning/konvertering af naturgasområder og brændselsskifte på varmeværker.
 • 3. del:
  Procesbeskrivelse til udarbejdelse og sagsbehandling af projektforslag - fra de helt små til de store og mere komplicerede.
 • 4. del:
  Skabeloner, som kan bruges direkte, når du skal skrive breve - fra høringsbreve, indstillingsnotater, meddelelser om projektforslag til breve om tilslutningspligt.
Varmeplanhåndbogens forfattere
Varmeplanhåndbogen er udarbejdet af advokat Pernille Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø og civilingeniør Jesper Møller Larsen fra Aalborg Forsyning. Begge har arbejdet med varme- og energiområdet i mange år.

Målgruppe for portalen
Portalen er målrettet kommunale medarbejdere, der arbejder med varmesagsbehandling, projektforslag, tilslutningspligt og øvrige myndighedsopgaver inden for varmeforsyning, samt medarbejdere, der arbejder med varmeplanlægning og projektforslag i en varmeforsyningsvirksomhed eller som rådgiver.

Løbende opdatering
Med Schultz Varmeplanhåndbogen har du altid opdateret lovinformation lige ved hånden. Lovændringer tilføjes med det samme, samtidig med at du til enhver kan se et arkiv med tidligere versioner af loven.

Nyhedsservice
Portalen tilbyder en e-mail nyhedsservice, der automatisk informerer dig om ændringer og opdateringer indenfor selvvalgte områder.

Bestil prøveadgang