Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Informationssystemer

Schultz har udviklet en række digitale værktøjer, som støtter brugere, der skal træffe velbegrundede og korrekte beslutninger. Fra sagsbehandlere og fundraisere til jobsøgende og skoleelever.

Fundraising

Fundraising

Puljeguiden
Jobspor

Jobafklaring

Jobspor
Samhandel

Vejledning

Vejlederforum