Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   42/67

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven

Lov om miljøbeskyttelse dækker over lovgivning, der er med til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Lov om miljøbeskyttelse er lov nr. 358, som blev vedtaget den 6. juni 1991. Lov om miljøbeskyttelse omtales også som miljøbeskyttelsesloven og MBL. 

Miljøbeskyttelsesloven er med til at forebygge og bekæmpe forurening, vibrations- og støjulemper, samtidig med at den begrænser anvendelsen og spild af råstoffer og andre ressourcer. Loven danner et grundlag for hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljøet og mennesker. Miljøbeskyttelsesloven fremmer brugen af renere teknologi og forsøger at fremme genanvendelse og formindske problemer i forbindelse med affaldshåndtering.

Schultz' lovportaler gør det nemt for dig at arbejde med lovgivning og relateret information. Lovportalerne er webbaserede og giver en række effektive søgemuligheder og tidsbesparende funktioner. Derudover udvikler vi individuelle løsninger til kunder, som fx ønsker at tilbyde lovstof eller andre informationer på deres hjemmeside eller intranet.

Miljøbeskyttelsesloven danner grundlag for Lovtext Teknik og Miljø, Lovguide Miljø, Plan og Natur og Lovtext Trafik.

Lovtext Teknik og Miljø
Lovtext Teknik og Miljø er skræddersyet til teknisk forvaltning. Lovsystemet henvender sig specielt til kommuner og andre med behov for et bredt overblik over miljølovgivningen. Det er udviklet i samarbejde med Kommunalteknisk Chefforening (KTC), så vi sikrer, at systemet dækker alle sider af miljøarbejdet i kommunerne.

Log på Lovtext Teknik og Miljø. 

Læs mere om Lovtext Teknik og Miljø.

Lovguide Miljø, Plan og Natur

Lovguide Plan og Natur er et praktisk støtteværktøj, der giver et bredt overblik over planlovgivningen. Produktet indeholder bl.a. en sagsbehandlerorienteret emneindgang med lovguiderapporter inden for kommuneplan, lokalplan, byområder, det åbne land og natur samt tværgående emner som ekspropriation, VVM og miljøvurdering.

Log på Lovguide Miljø, Plan og Natur. 

Læs mere om Lovguide Miljø, Plan og Natur.

Lovtext Trafik

Lovsystemet er et praktisk arbejdsredskab, skræddersyet til sagsbehandlerne i tekniske forvaltninger. Systemet er udviklet i samarbejde med Kommunalteknisk Chefforening (KTC), og de konsulenter, som er med til løbende at revidere indholdet, er udpeget fra KTC's faggrupper.

Log på Lovtext Trafik. 

Læs mere om Lovtext Trafik.

Elementer i Schultz' lovportaler

Schultz' lovportaler gør det nemt for dig at arbejde med lovgivning og relateret information. Lovportalerne er webbaserede og giver en række effektive søgemuligheder og tidsbesparende funktioner. Derudover udvikler vi individuelle løsninger til kunder, som fx ønsker at tilbyde lovstof eller andre informationer på deres hjemmeside eller intranet. Vi inddeler lovportalerne i kategorier:

Lovguide
Schultz Lovguide er et unikt værktøj til sagsbehandlere: Kernen i lovguide-systemerne er en række svarrapporter, som guider brugeren gennem konkret sagsbehandling. Via en dialogbaseret rådgivning når brugeren frem til en letforståelig rapport, som han kan anvende direkte, og som indeholder henvisninger til det relevante lovstof.

Metodeguide
Metodeguide er en del af lovguide og giver sagsbehandleren procesvejledning og konkrete råd til sagsbehandlingen. Findes på dagpenge- og beskæftigelsesområdet.

Lovtext
I Lovtext-systemerne finder du de ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser. Lovsystemet fungerer som et opslagsværk, og du finder lynhurtigt de oplysninger, du har brug for.

Lovkommentar
Lovkommentarer er trykte værker, hvoraf flere også findes i elektronisk udgave. Værkerne gennemgår lovgivningen inden for et givent område med inddragelse af nyeste domspraksis, og selve kommentaren er suppleret med udvalgt lovgivning. Lovkommentarerne opdateres løbende og sælges derfor i abonnement.

Vi gør dig opmærksom på, at det kræver et Schultz Kommunekoncept-abonnement at logge på lovguiderne. Du er velkommen til at kontakte Erik Larsen for at høre om dine muligheder for at få et abonnement.

Kontakt Erik Larsen her.