Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Om Schultz

Om Schultz   3/3

Vejlederprisen

Schultz' Vejlederpris

Vejlederprisen, der bliver uddelt hvert andet år, blev senest overrakt på UU Danmarks og DIs konference Et kvalificeret valg 11. september 2015. Modtager af prisen blev Gitte Henchel Madsen, chefkonsulent, KU, Science.

Læs hele pressemeddelelsen.

De øvrige nominerede var....
De øvrige nominerede til Vejlederprisen 2015 var:
 • Lene Poulsen, lektor, Professionshøjskolen UCC
 • Benny Wielandt, vejleder, TEC
 • Martin Svane, projektmedarbejder, JobAktiv
 • Lis Brok-Jørgensen, vejledningskonsulent, Efterskoleforeningen (og konstitueret formand i Danmarks Vejlederforening)
 • Søs Rosendahl Grytner, underviser og vejleder, Job og Kompetencecenter
 • Margrethe Tovgaard, afdelingsleder Team Ung, UUV Køge Bugt
 • Tine Mette Kronborg, vejleder, Kontor for Digital Vejledning
 • Kirsten Christiansen, UU-vejleder, UU-Vestegnen
 • Peter Ove Frændø, erhvervsvejleder og lærer, Nøvlingskov Efterskole
 • Kim B. Hansen og Jørgen Toldsted, karrierevejledere, SDU Erhverv
 • Pernille Reenberg, pædagogisk IT- vejleder og lærer, Nyager Skole
Kriterier
Prisen er på kr. 25.000 og gives som anerkendelse til en vejleder, en gruppe af vejledere eller en forsker, som har udmærket sig særligt ved at opfylde et eller flere af følgende kriterier:
 • at tage bemærkelsesværdige initiativer til netværk og samarbejde til gavn for de vejledte
 • at tage nye, perspektivrige initiativer til løsning af praktiske vejledningsopgaver til gavn for de vejledte
 • at yde en særlig indsats inden for vejledningsforskning eller ved udvikling af nye vejledningsmetoder eller -teorier
 • at udvikle nye metoder eller gå nye veje inden for uddannelse af vejledere.
Vejlederprisens bestyrelse vælger modtageren
Vejlederprisens bestyrelse udpeger modtageren blandt de nominerede. Se bestyrelsen for uddelingen i 2015.
Bestyrelse

Prisen kan ikke søges. Modtageren vælges af en bestyrelse, som ledes af chefredaktør Mette Marie Callesen. Bestyrelsen består desuden af flere fremtrædende personer i dansk vejledning, der inviteres til at deltage. Se bestyrelsen 2015 her.

Fakta

Schultz' Vejlederpris uddeles næste gang i 2017.

Fundats

Vejlederprisen blev uddelt første gang i 1993. Læs fundatsen for uddelingen her.