Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Bøger

Bøger   38/38

WATCH

WATCH

En brugsbog i gruppevejledning

Forfatter: Jónsdóttir, Sigríður Hulda; Birgisdóttir, Björg J.; Sigurðardóttir, Anna

Pris ekskl. moms: 279,00 DKK

Pris inkl. moms: 348,75 DKK

Leveringstid: 1-4 dage

Sider: 148

Udgivelsesår: 2012

Udgave: 1. udgave

ISBN / ISSN nr.: 978-87-609-2448-4

WATCH er præcis det, bogen giver sig ud for at være: en brugsbog, dvs. en kontant opskrift på, hvordan man operationaliserer intentionerne om gruppevejledning - til gavn for de unge og med en stor arbejdsglæde blandt vejledere til følge. Fokus ligger på forebyggelse med et blik for, at mennesker bliver stærkere, når de oplever selv at stå ved rorpinden og udstikke kursen.

WATCH er ikke mindst udtryk for en overbevisning om, at mennesker kan vokse i kraft af et fællesskab, hvis rammerne for det skabes systematisk.

Både form og indhold i WATCH inviterer til, at dette koncept for gruppevejledning kan anvendes fra grundskolens ældste klasser på samtlige ungdomsuddannelser og endda på videregående uddannelser. Overalt, hvor vejledning kan bidrage til, at mennesker udvikler sig og får en tro på egen formåen, har WATCH noget at byde på.

WATCH står for What Alternatives? Thinking - Coping - Hoping.

"'Redskaber til livet' - store ord, men sådan beskriver en af mine deltagere sit udbytte af WATCH."

Charlotte Dyrby Johansen, UU-vejleder, UU-Sjælsø

Anmeldelser

Keld Andersen, Folkeskolen.dk

Vejlederen, august 2012

Uddannelsesbladet (s. 34), november 2012

Udtalelser

Læs flere udtalelser fra vejledere og studerende.

Uddelingskopier

Uddelingskopier med bl.a. forslag til målsætningsskemaer og evalueringsformularer - beregnet til brug sammen med bogen WATCH.

Om forfatteren

Sigríður Hulda Jónsdóttir, BA i pædagogik, arbejder p.t. på sin masteropgave og er leder af Studenterrådgivningen på Reykjaviks Universitet. Hun har arbejdet med karrierevejledning siden 1989 på alle uddannelsesniveauer. I 13 år arbejdede hun som karrierevejleder på en ungdomsuddannelse, udviklede forebyggelsestiltag for frafaldstruede unge for det islandske Undervisningsministerium og stod i spidsen for et projekt til forebyggelse af misbrug for det islandske Institut for Folkesundhed og kommunerne. Hun er medlem af forskellige udvalg, der arbejder med konceptudvikling på uddannelsesområdet. Hun har udgivet en guide for lærere til brug i undervisningen i livsfærdigheder og har ledet forskellige seminarer for unge og voksne. I kraft af sine 23 års erfaring som vejleder og som leder af forløb for unge i risikozonen mener hun, at der er et udpræget behov for støttetiltag for unge, der evner at løse deres problemer, mens de stadigvæk går på uddannelsen, hvis de bare får en tidsbegrænset støtte. Det er hendes faste overbevisning, at deres problemer vil vokse, hvis de ikke får hjælp til at løse dem, til skade for familier og samfundet som helhed.

Björg J. Birgisdóttir, MS (Master in School Counselling), arbejder som leder for den faglige afdeling på Islands Kunstakademi. For mange år siden underviste hun i matematik i grundskolen og på ungdomsuddannelserne i Island. Derudover er hun medforfatter til læseplanen for faget matematik i grundskolens udskoling (8.-10. klasse). Gennem sin erfaring som underviser blev hun interesseret i at arbejde med frafaldstruede unge.
Efter at have taget en mastergrad på California State University, Northridge, arbejder Björg som uddannelses- og erhvervsvejleder på universitetsniveau med særligt fokus på gruppevejledning.
Björg var koordinator for SPIDERWEB og PPS-Personal Profile and Support for Learners, undersøgelser støttet af Leonardo da Vinci, EU's program for erhvervsrettet uddannelse. Björg har især arbejdet med udviklingen af flere tilgange i afdækningen af, hvem der forlader uddannelsen i utide, et arbejde, der tager udgangspunkt i praksiserfaringer og støtte, fordi der er et stort behov for at nedbringe frafaldet i hele det europæiske uddannelsessystem.

Anna Sigurðardóttir, MHR (Master of Human Relations), har mange års erfaring som vejleder i det formelle uddannelsessystem på Island på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Hun har sit eget firma, SVAN ehf, der tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning og vejledning om karriereskift. Anna har en baggrund som underviser og har undervist på alle uddannelsesniveauer inkl. voksenundervisning og har deltaget i initiativer, der støtter mennesker på arbejdsmarkedet i fortsat uddannelse og jobudvikling.

Anna har haft ansvaret for træningsseminarer og workshopper i samarbejde med andre islandske vejledere, og hendes primære interesse er vejledning mellem jævnbyrdige og facilitering af grupper. Anna har været et aktivt medlem af både den islandske og den nordiske vejlederforening og har arbejdet med forskellige projekter inden for vejledning.

Spar 20 %

Som medlem af Vejlederforum får du 20 % på alle titler i Vejledningsbiblioteket.

Log ind for at få rabat: Vejlederforum.

Læs mere om Vejledningsbiblioteket.