Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kundecases

Kundecases   10/15

Kursusrække øgede udbyttet af lovportalen

Selv erfarne brugere i Esbjerg Kommunes Familieafdeling havde glæde af kursus

Familieafdelingen i Esbjerg Kommune bruger Schultz KommuneKoncept, som er tilgængeligt for alle rådgivere. I portalen ligger alt samlet på ét sted, både lovgivning og interne regler. I efteråret 2012 afviklede afdelingen en kursusrække for alle medarbejdere, da man fra ledelsens side ønskede at sikre, at alle havde de bedste forudsætninger for at bruge systemet og dermed lette rådgivernes hverdag og spare tid, ressourcer og unødvendige ærgrelser grundet søgning i ikke-valide og måske fejlagtige kilder.

"Alt i alt fik vi det ud af det, vi gerne ville, nemlig en fælles platform."

Anita Hedegaard Jensen

Fem skræddersyede kurser
Anita Hedegaard Jensen er fuldmægtig i Esbjerg Kommunes Familieafdeling og var ansvarlig for planlægningen af kurserne i samarbejde med Schultz' uddannelseskonsulent. De enedes om en kursusrække med fem kurser, skræddersyet med forskellige faglige relevante øvelser målrettet de enkelte afdelinger.

Om beslutningen om at afholde kurset for alle medarbejdere siger Anita Hedegaard Jensen:

"For vores organisation er det vigtigt, at alle medarbejdere har den samme indgang og forholder sig til det samme - uanset hvor man er ansat. Med Schultz' KommuneKoncept er alt samlet ét sted, og man skal som sagsbehandler ikke lave sine egne vurderinger og indhentning af kilder, da det hele - inklusive vores interne regler - ligger samlet ét sted."

Schultz er min nye bedste ven
Evalueringerne fra kursusdeltagerne har været meget positive. Ud over at få udbredt kendskabet til værktøjet blev det synligt for alle i afdelingen, hvor nemt KommuneKoncept er at gå til, og hvor let det er at skabe sig et hurtigt overblik.

Selv om mange af de sammenlagt 80 deltagere havde brugt løsningen før, gav kurserne ny indsigt, og selv erfarne brugere fik ahaoplevelser i løbet af kurset. Reaktioner som "Jamen, er det så nemt" og "Nu er Schultz min nye bedste ven" vidner om, at mange fik øjnene op for, hvor meget relevant information og hjælp de kan finde i Schultz’ LovGuider.

Anita Hedegaard Jensen oplever efterfølgende, at kollegaerne giver udtryk for, at det er blevet lettere og mere overskueligt at søge og finde information takket være de mange værktøjer og tip, som kurset gav.

Grundig og lydhør underviser
"Schultz’ kursuskonsulent var grundig og kompetent og forstod virkelig at tilpasse kurset vores behov," siger Anita Hedegaard Jensen, der oplevede de tre timer som en passende kursusvarighed i en travl hverdag.

"Kurserne har været en ideel måde at fange og uforstyrret fastholde medarbejdernes fokus på værktøjet og drage fordel af, at vi er i samme rum og får samme læring. Og det var klart en fordel, at kurset bestod af både klasseundervisning og konkrete hands-on-øvelser med udgangspunkt i afdelingens daglige udfordringer," slutter Anita Hedegaard Jensen.